Röka mindre?

När det kommer till att sluta röka så har man faktiskt många val att göra. Vissa väljer att fimpa direkt och därigenom också bryta vanan snabbt medan andra väljer att trappa ned och sedan sluta. En del väljer att gå över till elektroniska cigaretter och detta gör att man faktiskt kommer underfund med att det är viktigt att göra allas vilja samtidigt som man slutar röka. Ja, oavsett metod man använder sig utav så kan man ändå se till att göra allting för alla och detta genom att man också testar på saker som man annars aldrig gjort. Ja, röka mindre är bra för hälsan.